เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีอินสไพร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นผู้ให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (System Integrator or SI) ให้กับลูกค้าระดับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย, จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย..

[อ่านต่อ..]

Solution & Services

ซีอินสไพร์ พร้อมให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบ ดำเนินการติดตั้ง ฝึกอบรมและบริการซ่อมบำรุงรักษา ระบบงานเครือข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

โซลูชั่นและบริการ

ซีอินสไพร์ พร้อมให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบ ดำเนินการติดตั้ง ฝึกอบรมและบริการซ่อมบำรุงรักษา ระบบงานเครือข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

Our Core Value

C Inspire คือ การมองเห็นแรงบันดาลใจ จากทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ในยุคของดิจิตอลที่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นแรงบันดาลที่สำคัญที่สุดของเรา คือ Customers-ลูกค้า หน้าที่ของเราคือการทำให้แรงบันดาลของลูกค้าประสบความสำเร็จ ดัง Slogan “Customers are our inspiration”