Solution & Services

Solution and Services

ซีอินสไพร์ พร้อมให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบ ดำเนินการติดตั้ง ฝึกอบรมและบริการซ่อมบำรุงรักษา ระบบงานเครือข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์